Tilgjengelighetslenker

VEGA HJEMMEKINOS PERSONVERNSERKLÆRING (GDPR)

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Vega Hjemmekino samler inn og bruker personopplysninger. En personvernsopplysing er enhver opplysning som kan knyttes til en person, herunder navn, telefonnummer, fysisk og digital adresse og IP-adresse. I denne forbindelse omhandler det kontaktinformasjonen du har oppgitt i forbindelse med registrering av brukerprofilen din på www.vegahjemmekino.no.

Vega Hjemmekino, ved daglig leder Unnur Sande, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

FORMÅL MED OG GRUNNLAG FOR INNSAMLINGEN

Vi sikrer at dine personopplysninger samles og behandles i overensstemmelse med følgende formål: * Levere tjenester du har bestilt (kontaktdetaljer) * Sende nyhetsbrev med informasjon knyttet til tjenesten (epost). * Besvare spørsmål eller innsigelser du må ha (kontaktdetaljer) * Spore og rapportere antall visninger av filmene som tilbys i tjenesten

Grunnlaget for behandling er ditt samtykke. Du har rett til å tilbakekalle dette. VI lagrer informasjonen så lenge det er nødvendig for tjenesten du har bestilt.

BEHANDLING AV PERSONVERNSOPPLYSNINGEN PÅ WWW.VEGAHJEMMEKINO.NO

Ved å opprette en bruker og aktivt benytte Vega Hjemmekino aksepterer brukeren vår behandling av persondata. Dine opplysninger behandles i tråd med gjeldende GDPR-reglement.

Nettsiden er utviklet, driftes og vedlikeholdes av Shift72. Shift72 er ansvarlig databehandler. Analyser og statikk tilknyttet besøk på nettsiden benyttes kun til intern evaluering og vil ikke deles videre. Persondata er kun synlig for ansatte i Vega Hjemmekino via Shift72s database. Denne databasen er sikret med passord knyttet de ansatte.

Brukeren kan til enhver tid oppdatere og endre personlig data. Kontakt oss dersom du ønsker å bli slettet fra databasen. Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting m. m, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du sende en epost til daglig leder Unnur Sande: unnur@vegascene.no merk emnefeltet «Personvernsopplysninger Vega Hjemmekino».

Cookies

Vega Hjemmekino bruker cookies. Disse inneholder ikke personlig data og vil ikke videreformidles til en tredjepart. Det påpekes at de fleste nettleseres enten gjør brukeren oppmerksom på at det brukes cookies eller gir brukeren mulighet til å avslå bruken av cookies. Avslag av cookies kan til ved noen tilfeller påvirke effektiviteten på nettsiden.

Vega Hjemmekino benytter brukerens data på følgende måte:
* Til databeskyttelsesbestemmelser.
* Til databehandling for Vega Hjemmekinos database.
* Til å kartlegge brukeres manøvrering på nettsiden. Dette gjør det mulig for oss å evaluere samt fornedre hjemmeside med primært formål om å øke effektiviteten. Brukeren aksepterer selv cookies på sin egen enhet.
* Til å spore antall filmvisninger på nettsiden.
* Innenfor rammene for hva som er lovlig.

NYHETSBREV

Vega Hjemmekino sender ut nyhetsbrev cirka 2-4 ganger per måned via epost. Du samtykker til dette når du oppretter en profil. Make Newsmail er databehandler for nyhetsbrevet. Epostadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Det gjør du nederst i nyhetsbrevet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Meld deg av

Dine personlige data slettes senest 30 dager etter du har meldt deg ut. Du vil ikke lenger motta direkte markedsføring fra Vega Hjemmekino.

Force Majeure

Ingen av partene er erstatningspliktige som følge av et «force majeur» eller eventuelle konsekvenser av eksempelvis sosial uro, sivile eller militære myndigheters inngripen, naturkatastrofer, brann, vannskader eller funksjonsfeil i telekommunikasjonsnettverket. Den part som er berørt av force majeure begivenheten skal gjøre alt for å begrense varighet og virkninger av en slik begivenhet eller årsak.

Mindreårige

Tjenesten kan inneholde materiale som er uegnet for mindreårige og som kan virke støtende for noen.

E-post

E-posten du angir ved registrering er vår primære kommunikasjonskanal til brukeren. Det er derfor viktig at du oppdaterer denne dersom du endrer adressen din. Den senest oppdaterte e-postadressen anses som korrekt kundeadresse.

Betalinger

Transaksjonen for engangsbetaler skjer umiddelbart ved kjøp eller leie av film. Betalingen trekkes fra det angitte betalingskortet eller annen avtalt betaltmetode. Engangsbetalinger refunderes ikke. Dersom det oppstår en teknisk feil fra vår side som resulterer i at kunden ikke får sett filmen vil kunden motta en kode som gir gratis gjensyn av filmen,

Opplysninger og kjøpshistorikk

Informasjon om tidligere kjøp finner du inder “Min konto”. Det er ditt ansvar å sikre at du har dekning på betalingkortet når betalingen forfaller. Vi gjør oppmerksom på at forsinket betaling kan medføre gebyrer. Dersom betalingen uteblir faktureres kunden for omkostninger knyttet til betalingspåminnelser og inkasso i overensstemmelse med loven.

Priser og pakkenedringer

Gjeldene priser for kjøp og leie av film er oppgitt på hjemmesiden. Beløpet trekkes fra ditt registrerte betalingsmiddel når du handler. Skatter, avgifter, valutaendringer m.m. innvirker på omkostningene knyttet til tjenesten vår. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre prisene på kort varsel. Vi refunderer ikke allerede betalte gebyrer. Du får heller ikke refusjon dersom du ikke har sett filmen innen leien er utløpt.

Oppsigelse

Vega Hjemmkino kan si opp eller suspendere din tilgang til tejenesten. Hvis vi sier opp avtalen vil vi tilby deg adgang til det/de enkelte produkt/produktene du allerede har kjøpt i den resterende gyldighetsperioden.

Hvis oppsigelsen skylde:
* uautoristerte eller mistenkt uautorisert bruk av tjenesten
* krenkelse av vilkår og betingelser
* betalinger forfaller over 10 dager
har Vega Hjemmekino rett til å si opp tjenesten med umiddelbar virkning.

Angrerett

Når du kjøper tilgang til innhold via en engangsbetaling samtykker kunden til at angreretten borfaller mot at kunden får tilgang til innholdet umiddelbart etter kjøpet er gjennomført.

Immaterielle rettigheter

Tjenestens innhold er beskyttet av norske og internasjonale regler om immaterielle rettigheter/intellektuelle eiendomsrettigheter samt opphavsrettslovgivningen. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i tjenestens innhold tilhører eller er lisensiert til Vega Hjemmekino. Vi tilbyr deg en ikke-ekslusiv, ikke overførbar og begrenset lisens til å bruke rettighetene til personlig og privat brut (ikke kommersielle formål) forutsatt at du ikke:

Kunden har ikke noe eierskap eller rettigheter knyttet til tjenesten og tjenestens innhold utover lden beskrevede lisensen.

Brudd på disse bestemmelsene og krenkelser av de intellektuelle eiendomsrettighetene betraktes som overtredelse av av vilkårene og betingelsene knyttet til tjenesten. Dette resulterer oppsigelse av abonnement med umiddelbar virkningen. Tjenesten gjøre utilgjengelig for deg for å forhindre fortsettende ulovelig adferd.

Sikkerhet

Det er ikke tillatt å forsøke å omgå tjenestens sikkerhetssystemet eller på noen måte forsøke å testen sikkerheten knyttet til Vega Hjemmekinos innhold. Vi tillater ikke bruk av tjenesten på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, forhindre eller krenke andres bruk av tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiale som inneholder datavirus, koder, filer eller programmer som er designet for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til software, hardware eller utstyr direkte eller indirekte forbundet med tjenesten.

Det er heller ikke tillat med forsøk på å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, inhold eller opplysninger til tjenesten eller de systemer som tjenesten er basert på. Forsøk på å tilegne seg konfedensielt materiale eller opplysninger er forbudt.

Overtredelse av disse bestemmelsene betraktes som brudd på vilkår og retningslinjer og resulterer i oppsigelse av tjenesten med umiddelsbar virkning.

Vårt ansvar

Tjenesten tilbys “som den er”.

Hverken vi eller selskap, ledere, direktører, lisensgivere eller tredjeparter kan gjøres ansvarlige for direkte eller indirekte følgeskaper, som kan oppstå på grunn av bruk eller manglende mulighet for å bruke tjenesten. Dette gjelder også tredepartstjenester som er tilgjengelige via hjemmesiden eller tjenesten.

Du godtar at Vega Hjemmekino samt våre tilknyttede selskaper, ansatte, funksjonærer og entrepenører ikke holdes ansvarlige i forbindelse med eventuelle tap, forpliktelser, krav, omostninger – herunder advokatomkostninger – som kan oppstå som konsekvens av din overtredelse av våre vilkår og betingelser samt brudd av lover, regler eller tredjepartpartsrettigheter.

Sosiale medier

Du har mulighet til å gjøre profilen din offentlig tilgjengelig til å dele leneker med andre brukerere av tjeneste eller integrere din bruk av tjenesenten med funksjoner tilnudt av tredjeparts sosiale nettverkstjenester som Facebook og Twitter. Dersom du knytter Vega Hjemmekino-profilen til din Facebook-konto vil Hjemmekino-kontoen din kunne bli synlig for offentligheten eller andre brukere av Vega Hjemmekino. Vi er ikke ansvarlige for innholdet som du deler på sosiale medier. Vi anbefaler at du leser igjennom relevante retningslinjer knyttet til de respektive sosiale nettverk.

Dersom du bruker sosiale medier i forbindelse med tjenesten vår samtykker du til at du bruker dem innenfor rammen av regelverket og hva som er akseptabelt.

Gjeldende lov

Norsk lov regulerer våre vilkår og betingelser. Dersom det forekommer overtredelser av retningslinjer og lover reguleres eventluelle krav av den norske domstolen.

Last ned appen for å se innholdet du har kjøpt!